Social Innovation

Ett av våra kärnvärden är att ge tillbaka och bidra med positiv påverkan och skapa samhällsförändring. En central anledning till att Bright Change grundades var längtan efter att hjälpa individer och organisationer att lyckas och att se verklig och bestående förändring ske. För oss handlar det till stor del om att bidra till att lösa de stora utmaningar som finns i samhället idag, på en global, nationell och lokal nivå.

Läs mer om detta