Social Innovation

Ett av våra primära ledmotiv är att ge plats för unga människor att växa och utvecklas, på riktigt! En central anledning till att Bright Change grundades var längtan efter att hjälpa individer att lyckas och att se verklig och bestående förändring ske. För oss handlar det till stor del om att bidra till att lösa de stora utmaningar som finns i samhället idag, på en global, nationell och lokal nivå kopplat till unga i utanförskap!

Läs mer om detta