alt

Elinstallationsföretag

Pågående uppdrag - ca. 180 anställda och 350 Mkr i oms.

Sammanfattning

  • Driva utvecklingsprojekt
  • Interim i ledningsgrupp
  • Individuell ledarskapscoaching

Uppdragsbeskrivning

Vårt uppdrag är att fungera som en operativ och strategisk verksamhetsutvecklare med fokus på att driva olika utvecklingsprojekt. Vi sitter också med i ledningsgruppen för den operativa verksamheten och genomför individuell ledarskapscoaching med personal i ledande befattning.

Genomförande

Vårt uppdrag är på löpande basis där vi arbetar med olika interna och externa utvecklingsprojekt. Vi har till exempel varit med och lanserat ett nytt styrdokument för hur projektledning av projekt ska utföras med allt ifrån rutiner, checklistor till ett gediget utvärderingsarbete. Vi har också varit med i digitalisering kring hantering och spridning av dokument samt arbetat fram nya mallar och dokument till företaget. I uppdraget ingår också en interim roll i ledningsgruppsarbetet där vi bl.a. arbetat fram en mötesstruktur och har en sammankallande roll till mötet.

Ledarskapscoachningen genomförs med ett antal medarbetare i ledande befattning där vi på individuell nivå arbetar med självledarskapet och förmågan att leda sin personal framgångsrikt.

alt

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss