Ett av våra kärnvärden är att ge tillbaka och bidra med positiv påverkan och skapa samhällsförändring. Den centrala anledningen till att Bright Change grundades var längtan efter att hjälpa individer och organisationer att lyckas och att se verklig och bestående förändring ske. För oss handlar det till stor del om att bidra till att lösa de stora utmaningar som finns i samhället idag, på en global, nationell och lokal nivå. Som svar på dessa utmaningar har en ny form av entreprenörskap tagit fart de senaste åren och börjat ta över marknaden. Vi pratar om entreprenörer som med sitt företag eller organisation har en affärsidé som direkt är med och löser ett eller flera av samhällets mest kritiska utmaningar. Vår ambition är att vara en del av denna nya rörelse av samhällsentreprenörer.

Vår längtan, fokusering och huvudsakliga fråga, berör individer i samhället som lever i utanförskap på något sätt; socioekonomiskt, kulturellt eller andra former. Vi vill därför bidra med vår expertis, våra erfarenheter och resurser till entreprenörer, organisationer och företag som arbetar med denna målgrupp i syfte att vara med om att skapa inkludering som bidrar till ett bättre och mjukare samhälle.

Vårt arbetssätt

 • Påverka

  Driva påverkansarbete på målgruppens vägnar

 • Nätverka

  Koppla ihop initiativ och individer som arbetar med målgruppen

 • Utbilda

  Erbjuda våra konsulttjänster till sociala entreprenörer vars affärsidéer påverkar och stärker målgruppen.

Urval av projekt

 • Verksamhetsutveckling och personlig coaching för ”Möjligheternas Plats” i Sollentuna

  Läs mer på mojligheternasplats.com

 • Verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling för ”Unite People Football Club” i Varberg

  Läs mer på upfc.se

 • Medgrundare av podcasten ”Vart är vi på väg?”, en podcast som intervjuar entreprenörer och investerare kring hur entreprenörskap kan vara lösningen på olika samhällsutmaningar

  Läs mer på vartarvipavag.org

 • Genomfört workshops för ”BLING – The suburb start-up movement” i Kista, Stockholm

  Läs mer på blingstartup.se