Bygge

Byggbolag

Utfört uppdrag - ca. 80 anställda och 130 Mkr i omsättning

Sammanfattning

  • Processutveckling för en montageavdelnings arbetsflöde

Uppdragsbeskrivning

Projektet hade i uppgift att effektivisera och standardisera arbetsflödet för en montageavdelning med montage hemma hos privatkunder. Dåvarande arbetssätt var otydligt, ineffektivt och väldigt kostsamt.

Genomförande

Vi konstaterade tidigt ett stort behov av att digitalisera flera delar av flödet. Ett digitalt verktyg började användas för att hantera information, planering, tidsrapportering och fakturering. Projektet innehöll olika workshops med ledande personal och montörer. Vidare genomfördes pilottester av nya processer och rutiner. Allt utvärderades löpande och utvecklades därefter. En stor del utöver digitaliseringen var en del nya rollbeskrivningar för att bli en effektivare organisation.

väg

Resultat

Utfallet blev mycket positivt. Man fick koll på processen från start till slut vilket bidrog till att slutprodukten till kund kunde säkerställas i större utsträckning. En smidig process med bra slutprodukt bidrog till ökad kundnöjdhet. NPS-resultatet ökade från 30% till 60%. Tydligare processer och ett digitalt verktyg bidrog till ökad beläggningsgrad och på så sätt ökad faktureringstakt vilket lade grund för mer försäljning och högre omsättning! De nya rutinerna blev därefter en modell för övriga koncernen med dotterbolag i över 10 länder att arbeta efter.

öken

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss