En grupp människor blickar ut från en balkong

Försäljningsbolag

Utfört uppdrag - ca. 60 anställda och 80 Mkr i oms.

Sammanfattning

  • Utforma on-boarding program för nya säljare

Uppdragsbeskrivning

Företaget saknade ett definierat upplägg för att introducera nya säljare på bolaget och utbilda de kring företagets produkter och interna system. Ofta resulterade detta i att säljare slutade p.g.a. saknad rutin för upplärning. Resultatet blev snabbare och smidigare ”on-boarding” med lägre personalomsättning.

Genomförande

Uppdraget bestod av att samla in ”best practise” från dåvarande säljare och säljchef i hur arbetet fungerade och skapa ett ”on-boarding” program. Inledningsvis samlade vi in hur olika säljare arbetade på fältet, vi genomförde intervjuer och workshops med säljarna och säljchefen. Sedan definierades slutliga processer, rutiner och verktyg att använda.

alt

Resultat

Slutprodukten av allt som sammanställdes blev en övergripande säljmanual med allt en säljare behöver veta och kunna för att genomföra sitt arbete. Manualen kompletterades med en mängd olika dokument, presentationsmaterial och processkartor.

alt

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss