Ungdomar

Ideell organisation - Förebyggande arbete för unga utanför

Pågående uppdrag - Organisation i norra Stockholm

Sammanfattning

  • Verksamhetsutveckling i form av att utveckla befintliga och nya erbjudanden till offentlig och privat sektor
  • Coaching av unga individer

Uppdragsbeskrivning

Denna organisation arbetar i en av Stockholms förorter med förebyggande arbete för unga utanför i åldrarna 16-25år. De genomför coaching, ledarskapsutbildningar och uppsökande arbete för att förhindra att unga hamnar snett. Vårt uppdrag består av att utveckla nya erbjudanden att sälja till offentlig och privat sektor samt att coacha unga individer inom entreprenörskap och att etablera sig på arbetsmarknaden eller komma in på studier.

Genomförande

Under vår tid i denna organisation har vi utvecklat ett antal nya ”erbjudanden”, primärt för offentlig sektor (Kommun) med syfte att förebygga och förhindra att unga hamnar snett och väljer destruktiva livsval. Vi har också coachat ett antal individer med syfte att stärka deras självkänsla och öka självledarskapet för att sedan nå till arbetslivet och/eller vidare studier.

Människor på ett berg

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss