alt

Processutveckling

Tillsammans med representanter från företaget erbjuder vi att hjälpa er med att utveckla nya och befintliga processer för företagets verksamheter.

Genom workshops, studiebesök i verksamheten samt interna och externa undersökningar sammanställer vi ett nuläge och hur ett önskat läge skulle se ut. Därefter hjälper vi er med utvecklingsarbetet samt  implementationen och säkerställer förankring i hela personalstyrkan.

En nyckel till nöjda medarbetare, återkommande kunder och god lönsamhet är att göra rätt saker, på rätt sätt. Genom att löpande utvärdera projekt och processer, kan man på ett effektivt och systematiskt sätt jobba framgångsrikt med verksamhetsutveckling.

Att anlita oss innebär att vi är med hela vägen från start till implementerat arbetssätt eller ändrat beteende på riktigt snarare än presenterade förslag som riskerar att förbli en pappersprodukt.

Jon har varit en tillgång till BQ genom hans engagemang och kunskap inom affärsutveckling och processutveckling. Jag rekommenderar Jon utan att tveka.

Luis Botero, Grundare och Försäljningschef BQ Accounting AB

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss