alt

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom ämnen som ledarskap och organisationsutveckling.

I våra föreläsningar och utbildningar kopplas teori ihop med praktik och egen reflektion. Vi tror på och arbetar efter metoder som bygger på långsiktigt lärande, där en ”injektion” av kunskap i sig inte löser något, men att kunskap i kombination med eget arbete och reflektion skapar den verkliga förändringen.

Därför erbjuder vi att finnas med även efter genomförd föreläsning/utbildning för att säkerställa att den önskade förändringen sker. Det kan göras i form av coachning eller olika utvecklingsprojekt.

Innan vi började denna kurs så hade jag absolut inget intresse att vara någon form av ledare, chef eller liknande. Men efter detta så har jag fått en helt annan bild av vad det innebär och hur man kan agera i olika situationer. Jag tror att med den erfarenhet jag har av tidigare chefer så har jag verkligen fått avsmak för att kunna bli chef. Men efter att ha fått läsa om bland annat olika ledarskapsstilar och testat på olika coachningssamtal så har man fått en ny inblick och kan säga att jag definitivt kommer att tänka om angående att kanske våga ta åt mig ett större ansvar i framtiden.

Tidigare elev , på YH-utbildning som genomförde en kurs inom ledarskap och organisation

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss