A path leading to a wall with the word Hello written on it.

Ledningsgruppsarbete

Vi erbjuder att tillsammans med VD utveckla och leda ledningsgruppsarbetet i företaget. Vanligtvis sitter vi med som en interim ledningsgruppsmedlem under en period. Vi kan komma in i olika faser och bidra med hjälp utifrån era behov. Det kan handla om att komma in i början och starta igång en ledningsgrupp och utveckla strukturer och former för hur ledningsgruppen ska fungera framåt. I flera fall finns vi också med och driver olika interna utvecklingsprojekt baserat på företagets strategi, mål och visioner.

Vi inleder våra uppdrag med en workshop för att definiera nuläget och identifiera de behov som finns hos företaget. Allt sammanfattas därefter i en skriftlig rekommendation som ligger till grund för det fortsatta löpande arbetet med ledningsgruppen.

Studerat tillsammans med Jon och då tillfället dök upp, att vi på Nymans Elektriska AB var i behov av stöd inom lednings- samt utvecklingsarbete, möttes våra vägar igen. Jon är en mycket strukturerad, lojal, opretentiöst och lyhörd person som hjälper oss på Nymans att bli en bättre arbetsgivare och en bättre leverantör!

Magnus Lindh, Affärsområdeschef Nymans Elektriska AB

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss