A path leading to a wall with the word Hello written on it.

1-2-1 Ledarskapsträning

Vi erbjuder utveckling av självledarskap samt ledarskap för andra. Vi riktar oss till chefer, ledare eller andra individer som är i behov av en mentor och coach.

För oss handlar ledarskapsutveckling om något mer än workshops, utbildningar och bra modeller. Allt detta är viktigt, men framför allt handlar ledarskapsutveckling om en regelbunden träning av individuella förmågor. Likt fysiska muskler blir starkare av regelbunden träning, tror vi att ledarskap utvecklas på samma sätt!

I coachingen kommer vi bl.a. att hjälpa till att sätta tydliga mål för den egna utvecklingen, utveckla ett coachande ledarskap och prata om hur starka team byggs upp. Detta kan göras både fysiskt och digitalt.

Som mentor har Jon spelat en central roll i min personliga framgång. Jon har guidat mig genom många av mina personliga utmaningar och har hjälpt mig att inse hur jag kan använda mina styrkor. Han är en fantastisk lärare, ledare och vän. Jag känner mig lyckligt lottad som har haft Jon som mentor och coach.

David Kyhlstedt, Content Developer Glacial

Vill du veta mer?

Ring 0705720159 eller maila hello@brightchange.se

Kontakta oss